Hantering av personuppgifter
Brf Önneredsterrassen behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR).

När du får dina uppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi tillhandahåller dig.

Brf Önneredsterrassen är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Brf Önneredsterrassen genom att kontakta oss på info@onneredsbatlag.se

Medlemskapet är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Brf Önneredsterrassen behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. Du kan alltså inte vara medlem utan att vara registrerad.

Omfattning uppgifter
Brf Önneredsterrassen använder vissa uppgifter på hemsidan redovisat i föreningens medlemsregister. Syften med registret är att kunna ha kontakt med medlemmarna. De uppgifter vi hanterar och lagrar är följande:

Namn Adress Telefonnummer Mailadress och Lägenhetsinnehav.

De uppgifter som Brf Önneredsterrassen lagrar sprids inte utanför medlemskretsen. De som har tillgång till uppgifterna är enbart medlemmar i Brf Önneredsterrassen.

Om Du har synpunkter på detta brev och Brf Önneredsterrassens hantering av GDPR ber vi Dig att kontakta styrelsen.

Göteborg i maj 2018 /styrelsen