Att åka bil
Väg E20/E6 mot Malmö vid Åbro mot Göteborg Väst, Frölunda Torg mot Näset.
Alternativt Långedrag och genom Gnistängstunneln och sedan Frölunda Torg.

Att åka kommunalt
Bussnumret från Gustav Adolfs Torg är 50 går till ”Näset via Opaltorget”. Stig av vid Önnereds Brygga restaurant Jungman Jansson.

Brf Önneredsterrassen
Dyrstensvägen 20-96
421 57 Västra Frölunda
Org.nr. 716408-9075

Postadress
Brf Önneredsterrassen
Expeditionen
Dyrstensvägen 26B
421 57 Västra Frölunda
tel. 031-47 01 31

E-post
info@onneredsterrassen.se