Stort Grattis
 
på Bemärkelsedagen

Brf Önneredsterrassen
Dyrstensvägen är en parallell gata till Önnereds Hamnväg, som är det västra trafikstråket i stadsdelen Önnered. Stråket leder till Önnereds Brygga med båthamn och fiskehamn och restaurang. Nära här är våra terrasshus med utsikt över skärgård och båtliv.
Natur och kultur
Området omges av ett landskap med mycket stort natur- och kulturvärde. Bebyggelsen är huvudsakligen med villor och radhus. Fiskebåtar har sin hemmahamn här. I närheten finns hamnar, badvikar, friluftsområde och cykelbanor.

Närhet till service
Önneredsterrassen ligger c:a 15 km sydväst från Göteborgs centrum. Det är 3 km till Västra Frölunda centrum som är ett stort köpcentrum med banker, post, apotek, stort antal affärer av många olika slag och försäkringskassa. Vi har nära till skolor, daghem, sjukvård och busshållplatsen alldeles intill föreningen med en förbindelse till Frölunda Torg och vidare till Göteborgs centrum. På Frölunda Torg finns det också en bussterminal med busslinjer och spårvagnshållplats. Det tar 30 min med buss till centrum från endera av våra två hållplatser.