Parkering

Förhyrda platser
P1 – P13, P25 – P35

Privata platser
P14 – P24, P17 – P18 elbilsladdning