Fastigheten

Föreningen äger fastigheten Önnered 99:1 med uppförda 4 st terrasshus med 39 lägenheter.

Terrasshusen är uppförda 1989/1990. Fastighetens adress är Dyrstensvägen 20-96.

Samtliga lägenheter och garage är avtalade. Av 35 p-platser är 2 upplåtna för sopkärl och 8 som besöksplatser. Övriga 25 platser är reserverade för boende.


Förhyrda platser
P1 – P13, P25 – P35

Privata platser
P14 – P24, P17 – P18 elbil

Garageplatser
G1 – G21, G11 – G12 elbil