Ledamöter


Björn Hallin
Ordförande

Eva Strömberg Carlsson
Kassör

Peter Almgren
Sekreterare

Suppleanter


Maria Augustsson
Mark och Miljö

Mats Nyblom
Teknisk förvaltning

Carl Heldtander
Byggnadsförvaltning

Valberedning

Arne Henriksson
Sammankallande

Barbro Nyman

Lena Öberg

Föreningens revisorer

Berne Okdahl
Okdahl Revision AB
Revisor

Christer Hellström
Föreningsrevisor

Lars Bergsten
Revisorssuppleant

Föreningens styrelse

På föreningsstämman utser medlemmarna ledamöter till föreningens styrelse. Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är inom EU bosatt myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättshavares hushåll.

Styrelsen som är föreningens verkställande organ har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Ansvaret omfattar att se till så att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.