Styrelsens uppgift som huvudkontaktman

 • Upprätta en lista på de medverkande i området Brf Önneredsterrassen och hålla den uppdaterad
 • Utse kontaktpersoner för delområden Hus 1-4 om vardera ca 10 hushåll
 • Hålla kontakt med de utsedda kontaktpersonerna
 • Hålla kontakten med polis

Kontaktpersonernas uppgift

 • Hålla kontakten med grannarna
 • Informera nyinflyttade om Grannsamverkan.
 • Informera grannar med hjälp av broschyrerna
 • Hålla kontakten med Styrelsen
 • Följa upp verksamheten
  1. Hur fungerar granntillsynen
  2. Skyltarnas skick mm.
 • Hjälpa styrelsen att dela ut brottsförebyggande information från polis och försäkringsbolag

Polisen informerar
Välkommen till Samverkan mot brott (SAMBO) och Grannsamverkan – Originalet sedan 1985. Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26%.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Leksaker, tvätt på tvättlina och disk på diskbänken är bra tips att be din granne arrangera under tiden du är borta. Förändringar måstedock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.