Polisen informerar
Välkommen till Grannsamverkan och Samverkan mot brott (SAMBO) – originalet sedan 1985. Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26%

Uppgift huvudkontaktman
Upprätta en lista på de medverkande i föreningens område och hålla den uppdaterad. Utse kontaktpersoner för delområden Hus 1-4 om vardera ca 10 hushåll och hålla kontakt med utsedda kontaktpersoner samt hålla kontakten med polis.

Senaste inläggen

Kontaktpersonernas uppgift

  • Hålla kontakten med grannarna
  • Informera nyinflyttade om Grannsamverkan.
  • Informera grannar med hjälp av broschyrerna
  • Hålla kontakten med Styrelsen
  • Följa upp verksamheten
    1. Hur fungerar granntillsynen
    2. Skyltarnas skick mm.
  • Hjälpa styrelsen att dela ut brottsförebyggande information från polis och försäkringsbolag

Syftet med Grannsamverkan
Att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Leksaker, tvätt på tvättlina och disk på diskbänken är bra tips att be din granne arrangera under tiden du är borta. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.