Tidigare nya investeringsprojekt
Utöver planerat underhåll enligt underhållsplan har nedanstående nya investeringar genomförts i fastigheten.

Bergvärmesystem med 8 st djupborrade hål i mellanvägen installerades 1996. Undercentralen helrenoverades 2016 med strömningsberedare för varmvatten och är numera fjärrövervakad.

Fastighetsnät med fiber installerades samma år i alla lägenheter och gemensamma lokaler. Avtal med Telia förnyades 2024 och ny router och TV-box installeredes med högre prestanda och funktionalitet.

Garageportarna ersattes 2018 med nya fjärrkontrollerade portar.

Laddboxar för elbilsladdning installerades 2018 med planerad utbyggnad allt efter medlemmarnas behov.

Extra takisolering i vindsbjälklaget utfördes 2022.

Gemensamhetsmätning el-förbrukning
Gemensamhetsmätning av elförbrukning (IMD – Individuell Mätning och Debitering) kommer att installeras under 2024 och är en förutsättning för eventuell projektering införande av solenergi.

Passersystem och Portlås
Projektering av nytt låssystem har pågått under 2023 och omfattar 14 st kodlås och 5 st porttelefoner vid mellangången. Installation färdigställdes under våren 2024.

Underhållsplan
Vår konsult ingår numer i koncern med ändrad affärsinriktning. Under 2024 kommer utredning av ny samarbetspartner att ske.

Takomläggning
Våra papptak och tegelpannor på samtliga byggnader hus 1 till hus 4 i föreningen är i behov av renovering. Projektering påbörjas under 2024 för genomförande under 2025-2026.