Tidigare nya investeringsprojekt
Utöver planerat underhåll enligt underhållsplan har nedanstående nya investeringar genomförts i fastigheten.

Bergvärmesystem med 8 st djupborrade hål i mellanvägen installerades 1996. Undercentralen helrenoverades 2016 med strömningsberedare för varmvatten och är numera fjärrövervakad.

Fastighetsnät med fiber installerades samma år i alla lägenheter och gemensamma lokaler.

Garageportarna ersattes 2018 med nya fjärrkontrollerade portar.

Laddboxar för elbilsladdning installerades 2018 med planerad utbyggnad allt efter medlemmarnas behov.

Extra takisolering i vindsbjälklaget utfördes 2022.

Passersystem och Portlås
Projektering av nytt låssystem har pågått under 2023 och omfattar 14 st kodlås och 5 st porttelefoner vid mellangången. Installation beräknas ske under våren 2024.

Gemensamhetsmätning el-förbrukning
Gemensamhetsmätning av elförbrukning (IMD – Individuell Mätning och Debitering) kommer att installeras under 2024 och är en förutsättning för eventuell projektering införande av solenergi.

Underhållsplan
Vår konsult ingår numer i koncern med ändrad affärsinriktning. Under 2024 kommer utredning av ny samarbetspartner att ske.

Takomläggning
Våra papptak och tegelpannor på samtliga byggnader hus 1 till hus 4 i föreningen är i behov av renovering. Projektering påbörjas under 2024 för genomförande under 2025-2026.