Frivilligdag lördag den 7 maj

Nu är det dags för den årligen återkommande Frivilligdagen där vi gör småsysslor för att förbättra vårt område. Start kl 10 vid flaggstången där uppgifter delas ut i samråd kring vad som är lämpligt utifrån egen kapacitet. Avslutning kl 12 med kaffe och kakor vid glaspartiet mellan hus 3 och 4.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Testköra våra elektriska verktyg och kassera de som inte fungerar
  • Måla med träolja på soptunna, parkeringsstolpar, bänkar mm
  • Förbättringsmåla i tvättstuga hus 3
  • Förbereda för fika
  • Rätta till stenar i mittgångens rabatt
  • Avlägsna några slipers vid utgång hus 2 österut
  • Ta bort slyr österut vid stickväg mot busshållplats
  • Förbättringsmåla vita staketet mot cykelbanan
  • Sopa utanför entréer, ta bort löv i utkast samt i cykelrummen