Tilläggsisolering vindsbjälklaget

I samband med vår senaste energideklaration rekommenderades tilläggsisolering av vindsbjälklaget. Detta utgör den snabbaste åtgärden för besparing av energiförbrukning. Styrelsen har med anledning av detta prioriterat det planerade underhållet 2023 att innefatta takisolering.

Då vi finner att ekonomiskt utrymme finns har styrelsen beslutat att genomföra takisoleringen snarast möjligt för att dra fördel av besparing redan denna vinter.

Under onsdag och torsdag den 23-24 november kommer TM Bygg att utföra takisolering i vindsvåningarna om en halvdag per hus. Tilläggsisoleringen utförs genom sprutisolering med skum c:a 200 mm ovan befintlig isolering i vindsbjälklaget.

/Styrelsen