Trivselregler uppdatering 2023

Trivselreglerna är uppdaterade med huvudsakligen två avsnitt. Dessutom har en försättssida med innehållsförteckning och snabblänkar till avsnitten lagts till.

Avsnitt Så här sker medlemsinformation (sida 1)
Avsnittet förklarar hur information till medlemmarna går till. Informationen omfattar fakturering, nyhetsbrev och allmän information (ex.vis månadsavi, TerrassNytt, Grannsamverkan) för medlemmar med eller utan e-post.

Avsnitt Nyttjanderätt av markområde som inte är upplåten med bostadsrätt (sida 3)
En oskriven regel som alltid har funnits där och som nu dokumenteras. Den gäller huvudsakligen lägenheterna på plan 1 och 3 i de fyra husen och avser det markområde som angränsar till lägenheten – plan 1 vid uteplatsen och plan 3 på entrésidan.

Klicka här för att se Trivselregler 2023.