Informationsmöte och Extra stämma 2023

Önnereds Båtlags Klubbhus, Önnereds Hamnväg 20 – Torsdag den 23 november klockan 18:00

Vi har bjudit in Mikael Johansson från Din Elkontakt i Kungälv, som kommer att informera oss om fördelarna med gemensamhetsmätning av vår el-förbrukning.

Vidare kommer vi att ha ett fyllnadsval av kassör efter Roger Söderström som av hälsoskäl valt att avsluta sitt uppdrag och omval av revisor Berne Okdahl, Okdahl Revision AB.

Båda dessa frågor måste avgöras på en extra föreningsstämma, som vi kommer att ha omedelbart efter informationsmötet.

Det är viktigt att så många som möjligt kommer till detta möte, men kan du inte komma så kan du ge någon granne fullmakt att föra din talan!