Aktuellt & pågående projekt

Passersystem och Portlås 2024-02-16
All utrustning för passersystemet är nu på plats. Återstår att restaurera fasadpanelen bakom portlåsen med montering av väderskydd, utdelning av nyckelbrickor och slutbesiktning som beräknas ske i februari. Vi vill framföra ett varmt tack till Elcenter AB som genomfört ett alldeles förträffligt projektarbete.

Förnyelse Telia bredband/tv/telefoni 2024-02-16
Ny router och TV-box är nu utlämnade och tjänsterna aktiverade. Återstår endast att aktivera tjänsterna i gästrummen hus 2 och 4. Kontakta Telia kundsupport på telefon 020-202070 för hjälp med installationen.

Gemensamhetsmätning el-förbrukning 2023-12-29
Fyra offerter har infordrats och beslut beräknas i januari. Installation beräknas våren 2024.