Aktuellt & pågående projekt

Passersystem och Portlås 2024-03-25
Extra nyckelbricka kan erhållas för familjemedlem som ingår i hushållet. Extra nyckelbricka kan vid behov även erhållas för närstående mot en kostnad 200 kr. Kontakta vår sekreterare för att beställa extra nyckelbricka. Projektet är nu genomfört.

OBS! Av säkerhetsskäl förnyas inte portkoden som utgår från den 1 april 2024!

Tänk på att nyckelbrickan är en värdehandling, innebär att den inte får lånas ut till obehörig.

Förnyelse Telia bredband/tv/telefoni 2024-03-01
Ny router och TV-box är utlämnade och tjänsterna aktiverade. Kontakta Telia kundtjänst på 020 20 20 70 för omläggning Hemtelefoni via bredbandsnätet till Hemtelefoni via mobilnätet. Ingår i det kollektiva avtalet och du får ett sim-kort att sätta i egen mobiltelefon. Projektet är nu genomfört.

Gemensamhetsmätning el-förbrukning 2023-03-25
Utredning pågår och installation beräknas ske under 2024.